Bra för plånboken

Att äga bilar tillsammans med andra och betala när du använder är mycket mer ekonomiskt än att äga en bil själv.

Bra för miljön

Många bilar står outnyttjade majoriteten av tiden. Därför är det bra att vi är många som delar bil istället för att skaffa egna.

Bra för oss alla

De lite tråkiga sakerna med att äga bil blir lite roligare och lättare när vi sköter dem tillsammans i bilpoolen.

Örebroarnas bilpool

Ekobil är en ekonomisk förening som sedan 1994 gett medlemmarna tillgång till bil för en låg kostnad. Vi äger bilar tillsammans för att det är bra för miljön och för plånboken. Dessutom hjälps vi åt med det som är mindre kul med bilägande såsom besiktning, reparationer, däckbyte och försäkringar. Medlemskap i Ekobil är perfekt för dig som bara behöver bil ibland!


Beräkna din vinst

Ekobil har låga priser och du tjänar ofta mycket på att bli medlem istället för att hyra hos någon annan. Är du nyfiken att veta vad det kostar?

Se vad det kostar!


Nyheter

Kallelse till extra föreningsstämma 

Datum: Onsdag 26 juni 
Tid: kl 18:00 
Plats: Ateljén, Föreningarnas hus 
Slottsgatan 13A (Ingång från framsidan alternativt bakgården) 

Kära medlemmar! 

Styrelsen kallar till extra föreningsstämma för Ekobil för att avhandla de bordlagda punkter från verksamhetsåret 2022 som beslutades på föreningsstämma 2023-06-18. 

Den ordinarie föreningsstämman för verksamhetsåret 2023 planeras att hållas i slutet av augusti. Kallelse till detta kommer separat 

Meddela ditt deltagande till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. senast 2024-06-23 

Vi avser bjuda på fika i samband med stämman. 
 
Det är viktigt att du kommer, vi ses på föreningsstämman 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Styrelsen i Ekobil 
Genom ordförande, Jesper Lönnroos 

Bilar som ej går att boka

Bilarna CLP779 och UKF889 har skadats i krock och ska repareras. Dessa går därför inte att boka just nu.

Nyvald styrelse för Ekobil 

Under årsstämman 2023-06-18 beslutades att vi ska fortsätta driva föreningen vidare och en ny styrelse valdes med många nya krafter. Stämman beslutade även att anta nya reviderade stadgar för att möjliggöra utveckling av bilpoolen.


Styrelse vald på föreningsstämman 18 juni 2023:

Jesper Lönnroos, Ordförande
Erika Svanström
Frida Skoglund
Tim Hermansson
Jan Friberg Warthog
Kumba Darboe
Roland Andersson

Håkan Wilén, Ersättare
George Hopper, Ersättare

Kallelse Föreningsstämma EKObil i Örebro ekonomisk förening

Datum: 18 juni 2023
Tid: 13.00
Plats: Aktvitetsrummet, Föreningarnas hus, Slottsgatan 13A (Ingång från bakgården)
 
Kära medlemmar!
Styrelsen har kallat till årsstämma för Ekobil med förslag om att upplösa föreningen. Ekobil är en välmående förening, men det är tyvärr för få som engagerar sig. Idag är styrelsen inte fultalig och då vår nuvarande ordförande kommer flytta ser föreningens framtid väldigt osäker ut.
 
Som ni vet har vi haft utmaningar med att fakturera i tid, vilket är ett resultat av att vårt nuvarande bokningssystem leder till mycket administration. Styrelsen har under året hittat ett alternativ som skulle möjliggöra bokningar av bil via app. Något som även skulle kunna möjliggöra att vi placerar ut bilar på fler platser i stan, då bilen kan öppnas med telefon eller tagg. En övergång till ett nytt bokningssystem skulle kräva en del investering på ca 100-150tkr. Styrelsen har tittat på att ta in kapital från exempelvis Mikrofonden som stöttar ekonomiska föreningar med hållbara affärsideer. För att möjliggöra extern finansiering behövs nya stadgar som tillåter så kallade förlagsinsatser. Styrelsen har därför tagit fram förslag till stämman på nya stadgar, som dessutom tillåter medlemmar att frivilligt skjuta till medel genom överinsats. Med nya stadgar kan vi söka medel och ta emot företag och föreningar som medlemmar, och på så sätt finansiera ett nytt bokningssystem.
 
Med andra ord finns det goda möjligheter att utveckla bilpoolen istället för att avveckla den. Men det behövs fler som engagerar sig och tar ett uppdrag, framförallt i styrelsen.
 
Årsstämman 2023 blir ett vägskäl där vi kan välja att upplösa föreningen, likvidera våra tillgångar och betala tillbaka insatser och eventuell vinst till medlemmarna. Vi kan också välja att anta nya stadgar, välja en ny styrelse och påbörja utveckling av bilpoolen genom att skaffa ett nytt bokningssystem.
 
Det är viktigt att du kommer, vi ses på årsstämman!
 
Med vänliga hälsningar
 
Styrelsen i Ekobil
Genom ordförande, Niclas Persson
 
 

Nyckelhanteringen har flyttat till Scandic Grand

Den, tillfälliga, manuella nyckelhanteringen har nu flyttat till Scandic Grand, Fabriksgatan 21-23 i Örebro. Hotellets reception är bemannad dygnet runt.

Viktigt att tänka på är att Scandic endast hjälper till med att lämna ut och ta emot nycklar. De tar inte emot bränslekvitton eller körbesked. (Mer information om dessa nedan.) De kan heller inte svara på frågor som rör bilarna eller bilpoolen. Vänligen respektera också att receptionen ibland kan behöva prioritera hotellets gäster.

När ni kommer in till receptionen så meddelar ni att ni ska hämta en bil från bilpoolen (Ekobil), samma person som bokat bilen måste visa legitimation. Därefter lämnas nyckel ut. Vid återlämning så var noga med att meddela att det är en bilpoolsbil som lämnas tillbaka.

Flytten av nycklarna till Scandic innebär också att normalt bokningsschema och ordinarie priser gäller. Det är med andra ord möjligt att boka en bil för en eftermiddag eller en kväll.

I samband med flytten till Scandic tar vi även bort körbeskeden. I stället måste du fylla i en körjournal som sitter i en pärm, som finns i handskfacket på varje bil. Var noga med att fylla i mätarställning i början och i slutet av din hyresperiod och försök att skriva så tydligt som möjligt.

Eventuella bränslekvitton från tankningar av Ekobils bilar fotograferas och mejlas till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Alternativt så går det bra att lämna bränslekvitton i för detta ändamål avsedd plastficka i buren i Södergaraget. Skriv i mejlet eller på kvittot också vilken bil det gäller och vem som kört.